Skip links

Campus d’Estiu 2018

Viatge a l'univers de les emocions* 2a. Edició

Estratègies d’Ecologia Emocional per a una educació sostenible

Descargar Folleto

Benvinguts i benvingudes Exploradors Emocionals!

Durant aquesta formació ens convertirem en Exploradors Emocionals delnostre Univers Personal. El teu interior conté tot un univers, amb les sevesgalàxies, els seus planetes, els seus satèl·lits, els seus estels, els seus mete-orits, amb la seva matèria interestelar i inclús els seus forats negres; ununivers individual sovint desconegut, inexplorat i inclús, ignorat. L’ UniversEmocional està metafòricament conformat per galàxies afectives que con-formen constel·lacions emocionals.

Vivim la nostra vida amb els demés, entre els demés, contra els demes, peri per als demés. Per tant, si volem comprendre’ns els uns als altres, seràprecís, en primer lloc, donar nom a l’experiència emocional pròpia i, a con-tinuació, crear ponts amb els demés, consensuant els nostres significats icompartint el diccionari emocionalpersonal.

Per aquest motiu, és important conèixer quines són les emocions que sovintsentim per aprendre a gestionar-les de forma adaptativa i ecològica.

Us animem a explorar alguns planetes que corresponen a les emocionesbàsiques POR, IRA, TRISTESA, ALEGRÍA i que són el fonament del nostremón afectiu.

Assumeixes el repte de començar aquest viatge?

Programa de formació reconegut pel Departament d’Ensenya-ment amb 25 hores de formació contínua del professorat.

SESSIÓ 1 VIATJANT DEL PLANETA POR AL PLANETA CONFIANÇA

 • Orografia i trobades en el planeta Por
 • El protectorat i Cruïlles
 • Portes i recursos per sortir del planeta Por
 • Viatjant al planeta confiança
 • El camí de les 5A

SESSIÓ 2 VIATJANT DEL PLANENTA IRA AL PLANETA SERENITAT

 • Trobades en el planeta Ira
 • El primitiu: El llançador de brossa emocional
 • El camí del centre per sortir del planeta IRA
 • Viatjant al planeta serenitat
 • Un refugi interior

SESSIÓ 3 VIATJANT DEL PLANETA TRISTESA AL PLANETA ALEGRÍA

 • Orografia i trobades en el planeta Tristesa
 • El desert de la desolació
 • Ampliant el mapa del planeta tristesa
 • Trobada al planeta alegria
 • Sorpresa + Alegria = Aprenentatge

SESSIÓ 4 BENESTAR EMOCIONAL I ECOLOGIA EMOCIONAL

 • Visió ecosistèmica
 • Fem balanç del nostre viatge
 • Proporcionar suport, estratègies i recursos formatius d’alt nivell en el desenvolupament de gestió emocional.
 • Treballar la confiança i el retrobament amb un mateix per poder donar millors respostes davant les situacions d’incertesa.
 • Aprendre a gestionar les nostres emocions per poder acompanyar en el seu camí als altres.
 • L’objectiu final és obtenir un maletí de recursos emocionalment ecològics que permetin créixer de manera personal i al mateix temps siguin recursos aplicables a l’aula.
 • A totes les persones que integren les Comunitats Educatives: equips di- rectius, professorat, equips psicopedagògics, personal d’administració i serveis, famílies i també al alumnat universitari que vulgui integrar la mil- lora ètica i la gestió emocional ecològica dins del context educatiu.
 • A tota aquella persona interessada en conèixer i aprofundir en el seu univers emocional personal per realitzar un treball de creixement dirigit a la presa de consciència dels propis punts forts i punts de millora i facilitar estratègies concretes per efectuar una gestió emocional equilibrada i més ecològica. que permetin créixer de manera personal i al mateix temps siguin recursos aplicables a l’aula.

Durada total:

25 hores (20 presencials + 5 treball individual).

Període i horari:

Dies 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol del 2018, de 16.00h a 20.00h.

Lloc:

Fundació ÀMBIT: Recinte de Fabra i Coats C/ Sant Adrià, 20 (Districte de Sant Andreu) 08030 Barcelona.

Inversió:

200€

Inscripcions:

bit.ly/campus-estiu-2018-univers

Telèfon: 647 742 140
E-mail: fundacio@fundacioambit.org

Curs subvencionable per la Fundació Tripartita.

Explora! 5a Edició

“Maletí de recursos d’Ecologia Emocional per a docents”

Descargar Folleto

Curs introductori d’Ecologia Emocional aplicat al món de l’educació. Treballes en el camp educatiu i busques recursos per millo- rar la teva tasca?

T’oferim una proposta creativa i viscuda al 100%. Partint d’una visió ecosistèmica, transitarem per paisatges i territoris (interiors i exteriors) posant la nostra mirada en els valors que ens guien, en les energies emocionals que ens alimenten o ens contaminen, els climes emocionals pels quals transitem i els diferents vincles que establim durant el nostre recorregut.

Un pas on la consciència i la responsabilitat, i el treball en equip entre la raó i l’emoció, ens permetran viatjar d’una manera més sostenible amb algunes eines més a la nostra maleta vital.

** Programa de formació reconegut pel Departament d’Ensenyament amb 30 hores de formació contínua del professorat.

Si volem una educació millor hem de treballar per fer-nos millors, sense residus emocionals contaminants; respectant els nostres espais interiors; alimentant-nos en fonts d’energia netes, renovables i sostenibles; construint relacions basades en la llib- ertat responsable i la confiança. Perquè quan nosaltres millorem tot el món millora amb nosaltres.

Si volem una educació millor hem d’aprendre a gestionar les emocions que es generen en els processos d’educació, bé siguin desequilibrants (por, frustració, ira, ràbia, gelosia, desànim) o equilibrants (curiositat, alegria, il•lusió, voluntat, gratitud, esper- ança, confiança).

I tot això és possible si ens arrisquem a ser exploradors del nostre territori interior, incorporant nous recursos per avançar amb benestar i equilibri emocional.

T’apuntes a la travessa?

A totes les persones que integren les comunitats educatives: equips directius, professorat, equips psicopedagògics, personal d’adminis- tració i serveis, famílies i també a l’alumnat universitari que vulgui integrar la millora ètica i la gestió emocionalment ecològica dins del context educatiu.

_ Fer un recorregut panoràmic per l’Ecologia Emocional de manera creativa i vivencial .

_ Fomentar la consciència ecosistèmica, la comunicació, la creativitat, la proactivitat i la responsabilitat 100%.

_ Millorar el coneixement d’un mateix com a base per al canvi indi- vidual i de l’ecosistema educatiu.

_ Proporcionar suport, estratègies i recursos formatius d’alt nivell en el desenvolupament de valors i gestió emocional

_ Treballar la confiança i el retrobament amb un mateix per poder donar millors respostes davant les situacions d’incertesa.

_Reflexionar conjuntament sobre la construcció del sentit dins del sistema educatiu.

_Obtenir un maletí de recursos emocionalment ecològics que permetin créixer de manera personal i al mateix temps puguin servir de recursos per aplicar dins l’aula.

Durada total:

30 hores (25 presencials + 5 treball individual)

Període i horari:

Dies 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol del 2018, de 9.00h a 14.00h

Lloc:

Fundació ÀMBIT: Recinte de Fabra i Coats C/ Sant Adrià, 20 (Districte de Sant Andreu) 08030 Barcelona

Inversió:

250€

Inscripcions:

bit.ly/campus-estiu-2018-explora
Telèfon: 647 742 140
E-mail: fundacio@fundacioambit.org

Curs subvencionable per la Fundació Tripartita.

Ecomind 2a Edició

Programa d’Ecologia Emocional i Mindfulness

Descargar Folleto

L’ECOMIND és un programa de millora de la intel·ligència emocional basat en l’Ecologia Emocional i el Mindfulness que ha demostrat cien- tíficament la seva efectivitat. Aquest programa dota al docent d’habilitats per afrontar l’estrès, gestionar ecològicament les emocions i prendre consciència dels seus pensaments per transformar-los en fonts de creació i productivitat.

Mitjançant una metodologia eminentment pràctica, es generen espais d’autoconeixement i creixement personal, on l’educador pot connectar amb el seu eix ment-emoció-acció i estimular un major equilibri del mateix, la qual cosa es tradueix en millora de la qualitat de vida i benes- tar físic, mental, social i espiritual.

* Programa de formació reconegut pel Departament d’Ensenyament amb 25 hores de formació contínua del pro- fessorat.

SESSIÓ I:

Entendre el meu cos, emocions i creences.

SESSIÓ II:

Identificació de les emocions, creences, missatges i present.

SESSIÓ III:

Emocions socials i gestió de l’estrès.

SESSIÓ IV:

L’ofensa i la seva gestió emocionalment ecològica.

SESSIÓ V:

Gestió ecològica de les relacions interpersonals.

A totes les persones que integren les comunitats educatives: equips directius, professorat, equips psicopedagògics, personal de serveis i de l’administració, famílies. També és dirigit a l’alum- nat universitari interessat en integrar la millora ètica i la gestió emocionalment ecològica dins del context educatiu que tinguin desig per desenvolupar el seu autoconeixement, incrementar la seva intel·ligència emocional, connectar amb els seus recursos i desenvolupar-los, conèixer el seu món emocional i potenciar-lo de manera emocionalment ecològica, per a ser la millor versió de si mateix.

Què puc aconseguir amb aquest programa?

· Respostes més adaptatives davant l’estrès i l’ansietat.

· Control de l’atenció i augment del rendiment.

· Facilitar una major reelecció dels nostres comportaments, en la presa de decisions i en l’eficiència personal.

· Millorar la comunicació i les relacions personals: família, parella, entorn laboral, etc.

· Millorar la claredat i el control de la nostra vida · Reduir l’efecte negatiu, la reactivitat emocional, millorar la vi- talitat i encarar positivament les nostres dificultats.

· Donar millors respostes a les situacions d’incertesa.

· Reflexionar conjuntament sobre la construcció del sentit dins del sistema educatiu.

Durada total:

30 hores (25 presencials + 5 treball individual)

Període i horari:

Dies 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol del 2018, de 9.00h a 14.00h

Lloc:

Fundació ÀMBIT: Recinte de Fabra i Coats C/ Sant Adrià, 20 (Districte de Sant Andreu) 08030 Barcelona

Inversió:

250€

Inscripcions:

bit.ly/campus-estiu-2018-explora
Telèfon: 647 742 140
E-mail: fundacio@fundacioambit.org

Curs subvencionable per la Fundació Tripartita.

Return to top of page