Institut EE

L'Institut d'Ecologia Emocional és una àrea amb entitat pròpia dins de Fundació Àmbit Ecologia Emocional, que compta amb 18 anys de treball al servei a les persones i és capdavantera i referent en Creixement Personal i el desenvolupament emocional humà.

com a marc de pensament les propostes de l'ecologia emocional, i com a missió, donar-les a conèixer, desplegar i aplicar-les en les diferents àrees de la vida i en la millora de tot tipus d'organitzacions.

El seu propòsit és fomentar un major equilibri emocional de les persones que participen en els diferents ecosistemes socials: família, educació, salut i organitzacions perquè, millorant el benestar de les persones, millori el clima emocional global de l'ecosistema.

Valors:

Flexibilitat; sostenibilitat; gestió emocionalment intel·ligent, ecològica i ètica; responsabilitat; respecte; honestedat; senzillesa; excel·lència; creativitat; consciència ecosistèmica; coherència i servei a la societat.

Objectius:

Partim del fet que l’ecologia emocional és una cosmovisió i una forma de viure, per això volem:

  • Donar a conèixer i prestigiar el model d'Ecologia Emocional
  • Col·laborar en la creació d’un ambient natural i humà, dins de l’ecosistema social i d’empresa que afavoreixi l’equilibri emocional i el desplegament de les potencialitats de la persona.
  • Prevenir possibles desequilibris i promoure condicions que afavoreixin la salut i el benestar de les persones.
  • Impartir formació per a formadors en ecologia emocional.
  • Promoure la qualitat emocional en el si de les organitzacions, atorgant un segell d’OEE (organització emocionalment ecològica) a aquelles que en reuneixin les condicions
  • Investigar, crear, imaginar, promoure un moviment envers la sostenibilitat emocional.
  • Crear ponts i sinergies amb altres àrees i disciplines que tinguin una finalitat compatible.
  • Iniciar des de Catalunya un moviment per convertir-la en un territori emocionalment responsable i ecològic.

     IEE Mèxic

Suscríbete al boletín de newsletters

Mantente informado de las últimas novedades en Ecología Emocional. Recibe periódicamente en tu email las próximas actividades, notícias, campañas y promociones.

Cuando envies tus datos de suscripción, recibirás en la dirección de email indicada un aviso de confirmación. Haz click en el enlace que te indica el email para confirmar correctamente tu suscripción.— Rellene los siguientes campos obligatorios: