EL GRUP COM ECOSISTEMA                       

Origen del grup. Junts per crear, evolucionar i créixer

N1: La vida en el grup i el Model de No Implicació

 • La persona como element central del grup. Diagnòstic CAPA
 • El model de la “No implicació”

N2: L’ànima emocional

 • La gestió emocional del facilitador
 • Habilitats i competències del facilitador

N3: Valors i creences

 • Valors propis i valors socials
 • L’art de saber escoltar

N4: Mecanismes de defensa

 • Origen, finalitat i tipus
 • Abordatge dels mecanismes de defensa 

 

TERRITORI GRUPAL                                     

L’auto coneixement i l’exploració d’un mateix, per prendre consciència del propi mapa vital, de les pròpies potencialitats, els punts forts i de les àrees de millora. Un viatge des del propi mapa cap a la comprensió del “mapa vital” del altres.

N1: Dinàmiques de Presentació i Integració

 • Dinàmiques de Presentació
 • Dinàmiques de Integració

N2: Dinàmiques d’Auto descobriment

 • Dinàmiques d’auto descobriment
 • Pensaments i creences

N3: Dinàmiques Projectives

 • La projecció d’un mateix
 • Jo amb els altres i el món

N4: Dinàmiques de Tancament

 • Tècniques i jocs
 • Tancament individual i de grup

 

ENERGIES GRUPALS                                    

Actuem connectats a forces que ens mouen: impuls, desig, necessitat, voluntat, obligació, gratitud, generositat, amor… Quin és el impacte en el grup? Com podem connectar-nos a forces creadores i canalitzar adaptativament la nostra energia disponible per assolir els nostres objectius?

 

 

N1: Dinàmiques d’Aprenentatges Vitals

 • Moments i preguntes clau per convertir-nos en persones
 • Amb els peus a terra i la mirada a l’infinit

N2: Dinàmiques de Joc i Vida

 • L’equipatge vital
 • El viatge vital

N3: Dinàmiques de Comunicació no Verbal

 • Elements de la CnV
 • Dinàmiques de CnV

N4: Dinàmiques de Creativitat

 • Educar amb imatges i música
 • Taller de creació

 

CLIMA INTRAGRUPAL

Dins d’un grup es crea un clima emocional producte dels intangibles que es generen i de com aquests es gestionen. Treballarem amb el poder de la paraula, amb la gestió del caos emocional i la reconducció de situacions de discrepàncies i conflictes dins del grup.

 

 

N1: Tècniques de Gestió de Significats

 • Les paraules i la vida
 • Finestres a la comunicació

N2: Tècniques de Assertivitat

 • Paraules dard, paraules pont
 • La comunicació assertiva

N3: Dinàmiques de Comportament de Grupo

 • Diagnòstic individual i de grup
 • Presa de decisions en el grup

N4: Dinàmiques de Gestió de Conflictes

 • Metàfores d’Ecologia Emocional aplicades a la prevenció i gestió de conflictes
 • Dinàmiques creatives per acordar els desacords

 

VÍNCLES EN EL GRUP

Ens relacionem i ens vinculem amb llaços que ens capaciten i ajuden a créixer o amb lligams que ens bloquegen, ens asfixien i provoquen sofriment. En aquest mòdul es treballarà amb aquells elements necessaris per afavorir la millora de relacions personals i professionals.

 

 

N1: Mètode del cas

 • Las aportacions del Mètode del Cas en la facilitació de grups
 • Tallers de creació de casos

N2: Dinàmiques de competició i col·laboració

 • Treballant en grup: talant i talent
 • Jocs de empresa

N3: Dinàmiques de confiança

 • Cultivar la confiança en un mateix
 • Cultivar la confiança en els altres

N4: Principis d’Ecologia Emocional i Anàlisi Transaccional

 • Los 7 principis para la gestió emocionalment ecològica de les relacions
 • Anàlisi Transaccional aplicat a las dinàmiques de grup

Descarrega't el programa en PDF

Suscríbete al boletín de newsletters

Mantente informado de las últimas novedades en Ecología Emocional. Recibe periódicamente en tu email las próximas actividades, notícias, campañas y promociones.

Cuando envies tus datos de suscripción, recibirás en la dirección de email indicada un aviso de confirmación. Haz click en el enlace que te indica el email para confirmar correctamente tu suscripción.— Rellene los siguientes campos obligatorios: